Medicine & Healthcare

Medicine & Healthcare

Chương trình: "Những mảnh ghép của cuộc sống: Công nghệ thực tế ảo trải nghiệm cuộc sống thật -Tập 1"

Người đăng: R&D. the Company for Visualization & Simulation vào 5 Tháng 9 2017

Medical (simulation of the human body, organ systems, anatomical landmarks, movement, virtual surgery, virtual endoscopy, orthopedic surgery), health (simulation of some diseases, tumors, lymph nodes, patient care), medicine (simulation controls the effects of the drugs, etc)