• s1

Giới thiệu chung

CVS có nhiệm vụ chính là Nghiên cứu Ứng dụng  và triển khai các sản phẩm và dịch vụ mô phỏng 3D nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đặt biệt là Y tế.

Năng lực

CVS phát triển ứng dụng và triển khai các dự án liên quan đến mô phỏng, tái tạo trên công nghệ thực tại ảo 3D.

Kinh nghiệm

CVS có kinh nghiệm đảm trách các dự án lớn và phức tạp. Đó là các kinh nghiệm trong quá trình quản lý dự án, kinh nghiệm trong tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng triển khai trực quan và mô phỏng

(R&D. Center of Visualization & Simulation – CVS).

CVS là Trung tâm chuyên phát triển các dự án về mô phỏng trên công nghệ 3D. Sản phẩm được ứng dụng trong công tác giảng dạy môn Giải phẩu, ứng dụng trong các bệnh viện giúp chuẩn đoán hình ảnh tốt hơn, ngoài ra CVS  còn phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực khảo cổ như tái tạo các chi tiết đã mất, mô phỏng các di tích phổ cổ, chứng tích lịch sử.

banner

Tin tức - Thảo luận

19Mar

Apa itu glucovance :: Safe Pharmacy To Buy Generic Drugs :: BTC payment Is Accepted

0 Comments
apa itu glucovance Generic Glucovance Best Place To Order Glucovance without prescription. Glucovance (glyburide and metformin) is an oral medication... Read More →
19Mar

No Prescription Online Pharmacy * Retail Cost For Vardenafil * The Best Lowest Prices For All Drugs

0 Comments
Retail Cost For Vardenafil Generic Professional Levitra Best Place To Buy Professional Levitra Drug. Levitra Professional (Vardenafil professional) is a... Read More →
19Mar

The Best Quality And Low Prices does prometrium cause heavy bleeding Best Pharmacy To Buy Generics

0 Comments
does prometrium cause heavy bleeding Generic Prometrium Where To Buy Prometrium OTC. Generic Prometrium (Progesterone) is a dual action progesterone... Read More →

Đăng ký tham dự Hội thảo

Mời đăng ký dự hội thảo “Ứng dụng Công nghệ Thông tin vào lĩnh vực Y học – Sức khỏe năm 2015” tại Đại học Duy Tân – Đà Nẵng.

VR First Unreal Engine Unreal Engine OpenSceneGraph
Duy Tan University

EuroVR Oculus Microsoft