Thông báo về Hội thảo

Một số mốc thời gian quan trọng của hội thảo
• Tóm tắt báo cáo: 20/10/2015
• Chấp nhận báo cáo: 30/10/2015
• Đăng ký tham dự: từ 20/10/2015
• Thời gian diễn ra hội thảo: 07-08/11/2015

Ban Tổ chức nhận bài(chỉ nhận abstract) qua địa chỉ email cvs@duytan.edu.vn, không nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Nếu tóm tắt báo cáo nào không làm đúng định dạng mẫu cũng như các quy định về số trang, đánh số,… thì sẽ bị loại ngay.

 Mẫu định dạng abstract được qui đinh tại đây: Dinh dang chuan abstract

Back to Top