• s1

Giới thiệu

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và triển khai trực quan và mô phỏng – CVS
Năm thành lập: 2014
Địa điểm: Tầng 4, Phòng 403 (LAB 3D – Tầng 6, P.603) – Trường Đại Học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.
Điện thoại: (+84) 511 3.650.403
Trang web: cvs.duytan.edu.vn

Sứ mạng

– Nỗ lực đưa ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
– Không ngừng nâng cao giá trị vật chất và tinh thần cho mỗi cán bộ, chuyên viên và nhân viên Trung tâm.

Tầm nhìn

– Trở thành một trong những trung tâm phát triển phần mềm có uy tín của Việt Nam.
– Phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành các ứng dụng trong kiến trúc của hệ thống Đại học Điện tử nhằm đưa Đại Học Duy Tân thành một trường Đại Học điện tử có uy tín.
– Phấn đấu đến năm 2014 khai thác được thị trường gia công phần mềm cho khách hàng Mỹ, Nhật,….

Năng lực

Application type

– Web application

– Desktop application

– Mobile application

– Software as a Service (SaaS) application

Mobile

– Native: iOS, Android, Windows Phone, Blackberry

– Hybrid: PhoneGap, Titanium, Rhodes

– Game: Corona, CoCos2D,Unity3D

Kinh nghiệm

3D Simulator 75%
3D Bio-Printers 90%
3D Script 70%

 

Back to Top