• s1

Giới thiệu Hội thảo

Hội thảo chuyên đề “Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong lĩnh vực Y học” do Đại học Duy Tân  tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 07 đến ngày 08 tháng 11 năm 2015. Hội thảo là diễn đàn để những người làm công tác nghiên cứu, triển khai, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng và tìm kiếm sự hợp tác. Đặc biệt hội thảo khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học tham gia báo cáo trao đổi kết quả nghiên cứu và học tập của mình ứng dụng trong lĩnh vực Y học.

Chủ đề hội nghị

• Phát triển các ứng dụng Công nghệ Thông tin cho lĩnh vực Y học

Mục tiêu của hội nghị

• Trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng Telemedicine, Thực tại ảo 3D trong thời gian qua và thảo luận cho sự hợp tác nghiên cứu và phát triển trong thời gian tới.
• Nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ Thông tin vào lĩnh vực Telemedicine, trong nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, giảng dạy tại Việt Nam.

Thời gian tổ chức

• Ngày 07/11/2015 : Tham quan Thành phố Đà Nẵng
• Ngày 08/11/2015 : Hội nghị chính thức

Các nội dung chính

• Thực tại ảo
• Xử lý ảnh và kỹ thuật video
• Các hệ thống thông minh
• Tin sinh học
• Các hệ thống tích hợp
• Công nghệ tri thức và tính toán mềm
• Các công nghệ tính toán hiện đại
• Y tế điện tử

Back to Top