Địa điểm

Trường Đại học Duy Tân – K7/25 Quang Trung – TP. Đà Nẵng

Đường đến Đại học Duy Tân

 

Địa chỉ liên hệ

Trường Đại học Duy Tân – K7/25 Quang Trung – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 511 3650403
Hotline: (+84) 905 512 643
Email: cvs@duytan.edu.vn
Website: http://cvs.duytan.edu.vn

 

Back to Top