Ban chương trình

Trưởng ban:
• TS. Lê Nguyên Bảo   Đại học Duy Tân

Phó ban
• PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh 
Đại học Duy Tân 
TS. Lê Hoàng Sơn
– Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thư ký:
• ThS. Nguyễn Gia Như 
Đại học Duy Tân

Ủy viên: 
 • GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Đại học Quốc Gia Hà Nội (Chủ tịch IAB)
 • PGS.TS Võ Trương Như Ngọc – Viện đào tạo Răng Hàm Mặt , Đại học Y Hà Nội
 • PGS.TS Lê Thị Hương – Viện Y tế dự phòng & Y tế Công cộng
 • TS. Lương Chí Thành – Phó cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế
 • GS Carl Latkin – Trường Y tế Cộng đồng Bloomberg, Đại học Johns Hopkins
 • PGS.TS  Chử Đức Trình – Đại học Công nghệ,  Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • PGS.TSKH Nguyễn Xuân Huy   Viện Công nghệ Thông tin thuộc Viện Hàn Lâm Việt Nam
 • PGS.TS Ngô Toàn Định – Đại học Duy Tân
 • PGS.TS Hoàng Văn Tùng – Đại học Y Dược Huế
 • TS. Đỗ Duy Cường – Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
 • TS. Trần Đại Quang  – Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
 • TS. Nguyễn Phương Nhung – Đại học Dược Hà Nội
 • PGS.TS Sanjeev Sockalingam – Đại học Toronto / Đại học Health Network
 • PGS.TS Đỗ Năng Toàn – Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • TS. Trần Bách – Đại học Y Hà Nội
 • TS. Phạm Văn Hải – Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • TS. Lê Hoàng Sinh  – Đại học Duy Tân
 • ThS. Lê Đắc Nhường – Đại học Hải Phòng
 • TS. Nguyễn Nhân Đức – Đại học Duy Tân
 • TS. Lê Thành Đô – Đại học Duy Tân
 • TS. Nguyễn Hải Minh – Đại học Thái Nguyên
 • TS. Melvyn Wb Zhang  – Đại học Quốc Gia Singapore
 • TS. Nguyễn Minh Hùng – Đại học Duy Tân
 • TS. Nguyễn Thị Hà – Đại học Duy Tân
 • TS. Ngô Thị Chinh – Đại học Duy Tân

 

Back to Top